Vilka är Happy Monday?

Happy Monday är en eventbyrå, eller upplevelsebyrå om man så vill. Eller varför inte en idébyrå?
För allt vi gör utmynnar i idéer. Idéer om hur vi kan förverkliga din produktlansering, roadshow, konferens eller gala.

Med passion och engagemang, mod, insikter och kreativitet har vi skapat försäljning, word of mouth, interaktion & lojalitet och en hel massa uppmärksamhet. Våra idéer har tagit våra kunder
till gränsöverskridande sambarbeten, nya insikter och resultat. Såklart.

Vi tror stenhårt på att förändra attityder och beteenden med interaktion och engagemang.
Vi har skapat upplevelser åt varumärken i 18 år.

Vad ryms under ett begrepp som varumärkesupplevelser? För oss är varumärken som levererar i sitt möte med kunden vinnare. Genom att skapa en plattform, fysisk eller digital, att beröra och förföra kunden på, kan starka upplevelser skapas. Upplevelser som blir till långsiktiga relationer, lojalitet och merförsäljning i slutändan. För oss innebär det att vi hjälper våra kunder att aktivera roadshows, mässor, konferenser, produktlanseringar och PR-aktiviteter. Bland annat.

Vi ser oss själva som en mindre byrå, med de fördelar de innebär i form av flexibilitet, snabba beslut och tillgänglighet. Och när situationen kräver det kan vi bli stora. I antal. Tillsammans med våra vänner inom olika discipliner blir vi ett skräddarsytt team för kundens specifika utmaning.

 
 

Publika event

Produktlansering
Road shows

Mässor/Utställningar

Monterdesign
Paketering/Innehåll
Aktivering
Bemanning

Design & Dekor

Eventdesign
Web
Print

 
 

Sponsorskap

Aktivering & implementering
Sponsorstrategi

Digitala lösningar

Monterdesign
Film
Sociala medier
Kampanjsidor

Internkommunikation

Konferenser
Interna event
Utmärkelser/Galor

 

Vad händer på Happy Monday?

Följ oss på Instagram